Dlaczego FutureValue?

Future Value Usługi dla Biznesu to nowoczesne Biuro Rachunkowe, które oferuje swoim klientom prowadzenie księgowości on – line oraz stacjonarnie. Poza prowadzeniem księgowości firmy stanowimy wsparcie dla klienta w prowadzeniu jego biznesu na wielu płaszczyznach:

”Postaramy się rozwiązać każdy problem klienta, nie tylko ten podatkowy”

Dostępność

Zapewniamy stały kontakt telefoniczny. Odpowiadamy na pytania wysłane drogą elektroniczną natychmiast po przeanalizowaniu i rozwiązaniu problemu.

Odpowiedzialność

Pełna reprezentacja przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Ułatwienie pracy

Oferujemy w pełni darmową platformę umożliwiającą wystawanie faktur, kontrolę zobowiązań podatkowych oraz należności.

Księgowość

Zakres usług księgowych świadczonych przez biuro rachunkowe obejmuje:
- prowadzenie Podakowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR),
- prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzenie ewidencji VAT,
- sporządzanie deklaracji VAT, PIT,
- składanie JPK V7,
- sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS.

Kadry i płace

Zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez biuro rachunkowe obejmuje:
- przygotowywanie umów, umów-zleceń, umów o dzieło,
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
- sporządzanie list płac,
- rozliczanie umów cywilnoprawnych,
- sporządzanie raportów ZUS,
- rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS,
– sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-8, PIT-40).

Ulga IP BOX

- ustalenie, czy podatnik posiada prawa kwalifikowane,
- obliczenie współczynnika wyliczenia dochodu,
- doradztwo dotyczące ewidencjonowania podatkowego ulgi IP Box,
- analiza prac B+R i kosztów z nią związanych,
- przygotowanie dokumentacji, pozwalającej na bezpieczne korzystanie z ulgi IP Box,
- wsparcie w przygotowaniu deklaracji podatkowych.

Doradztwo

Zapewniamy szerokie wsparcie w biznesie.
Zakres dodatkowych usług świadczonych przez biuro rachunkowe:
- pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
- pomoc w przygotowaniu wniosków na jednorazowe dotacje na podjęcie działalności,
- wypełnianie wniosków kredytowych,
- sporządzanie raportów i analiz finansowych,
- tworzenie prognoz finansowych,
- archiwizacja dokumentów.